Je li Bog prema tebi bio jako darežljiv?

Pogledaj jesi si primio/la darove od Boga!

Više kvizova